Bộ thông tin và truyền thông

Cục an toàn thông tin

Dịch vụ hỗ trợ quản lý danh sách không quảng cáo

, //

Quản lý danh sách không quảng cáo

Tra cứu thuê bao

Hướng dẫn Đăng ký/Hủy đăng ký vào Danh sách không quảng cáo

- Danh sách không quảng cáo (hay còn gọi là danh sách DNC) là tập hợp số thuê bao đăng ký không nhận tin nhắn quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo nào.
- Tổ chức, cá nhân không được phép gửi tin nhắn quảng cáo, thực hiện cuộc gọi quảng cáo tới danh sách không quảng cáo.
- Thuê bao có quyền đăng ký vào hoặc rút ra khỏi Danh sách không quảng cáo đối với số điện thoại thuộc quyền sử dụng hợp pháp của mình.

1. Đăng ký/Hủy đăng ký qua SMS

- Để đăng ký vào Danh sách không quảng cáo: DK DNC gửi 5656.
- Để hủy đăng ký Danh sách không quảng cáo: HUY DNC gửi 5656.
Tất cả các tin nhắn gửi tới đầu số 5656 đều miễn phí.

2. Đăng ký/Hủy đăng ký qua Website

Truy cập website https://khongquangcao.ais.gov.vn/

a) Để Đăng ký/Hủy đăng ký vào Danh sách không quảng cáo
- Bước 1: Nhập số thuê bao cần chặn tin nhắn, cuộc gọi rác.
Chọn Đăng ký để thực hiện đăng ký vào Danh sách không quảng cáo
Chọn Hủy để thực hiện rút khỏi Danh sách không quảng cáo.
- Bước 2: Nhập mã OTP mà hệ thống gửi tin nhắn về cho thuê bao.
- Bước 3: Hệ thống thông báo kết quả xử lý.
b) Để tra cứu thuê bao đã đăng ký chặn tin nhắn, cuộc gọi rác:
- Bước 1: Nhập số thuê bao cần tra cứu. Chọn nút tra cứu để thực hiện.
- Bước 2: Hệ thống thông báo kết quả xử lý.

3. Quy trình kết nối, cập nhật số điện thoại trong Danh sách không quảng cáo cho nhà quảng cáo

- Truy cập địa chỉ này để biết thêm thông tin.